Togparkering Hjellum

Kommunedelplan for togparkering på Hjellum ble vedtatt i november 2020. Prosjektet er midlertidig stanset siden det ikke er prioritert i gjeldende Nasjonal transportplan. Neste mulighet for finansiering er i behandling av ny Nasjonal transportplan i Stortinget våren 2025.