Togparkering (hensetting)

Satsingen på Dovrebanen skal gi flere tog, og kortere reisetid. Derfor trengs det flere plasser til togparkering (hensetting). Bildet viser hensetting- og vendeanlegg på Eidsvoll.

Vi planlegger hensetting på Skattumshagan. Dette er ved Rørosbanen øst for Hamar, samt utvidelse av eksisterende anlegg på Hove, nord for Lillehammer stasjon. Fordi dette er aktuelt for hele jernbanenettet har Bane NOR laget en film om hensetting.

Hensetting avgjørende
Filmen forteller om vask og stell av togene, at toalettene må tømmes og vognene klargjøres for nye turer. Uten slike hensettingsanlegg er det ikke mulig å realisere et bedre togtilbud verken i Innlandet eller andre steder. 

Økningen i antall reisende gjør at også strømtilførselen må økes. Derfor planlegger vi ny omformerstasjon på Jessnes nord for Hamar.