Plan- og dokumentarkiv

På denne siden finner du planer, utredninger og dokumenter for strekningen Sørli - Åkersvika.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

 

Kommunal- og moderniseringsdfepartementet ber om tilleggsutredning for Hamar
I svaret fra Bane NOR på forsommeren 2017 fremgår det blant annet at investeringskostnadene blir i samme størrelsesorden for øst og vest når nødvendige tiltak i korridor øst er innarbeidet. Videre at det er mulig å senke høyden over kulvert i Hamarbukta tilstrekkelig til at siktlinjene fra det historiske bysentrum mot Mjøsa opprettholdes som i dag.

Revidert plan for annen gangs behandling i kommunene
Jernbaneverket oversendte kommunene Stange, Ringsaker og Hamar revidert plan for dobbeltsporet. Den reviderte planen er basert på merknadsbehandlingene i kommunene. Alle dokumentene finnes nederst på denne siden. 

Kommunedelplan med konsekvensutredning
Daværende Jernbaneverkets (nå Bane NOR) anbefaling av trasè og kommunedelplan med konsekvensutredning ble overlevert kommunene Stange, Hamar og Ringsaker 1. juni 2016. Kommunedelplan for strekningen Sørli-Åkersvika ble vedtatt i Stange kommune 15. desember 2017. Planbestemmelser og retningslinjer ble fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2. juni 2017.  

Optimaliseringsrapport
Jernbaneverket undersøkte høsten 2015 forskjellige linjer innenfor korridorene som utredes for nytt dobbeltspor mellom Sørli og Brumunddal. Hensikten var å finne de beste alternativene innenfor hver korridor. Les hele rapporten og se film som viser de optimaliserte alternativene her.

Planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning
Planprogram for strekningen Sørli-Brumunddal ble fastsatt av kommunene Stange, Hamar og Ringsaker 17. juni 2015. Jernbaneverket har konsekvensutredet korridorene og temaene som er beskrevet i planprogrammet. I planprogrammet kan du også lese om hvordan medvirkning skal foregå.

InterCity-prosjektet
Bakgrunn og styrende dokumenter for InterCity-prosjektet finner du her.