Kontakt oss

Det er flere måter å komme i kontakt med prosjektet Sørli-Åkersvika på.

Besøks- og postadressen til prosjektet er Botshaugtangen 94, 2080 EIDSVOLL (nord for Eidsvoll stasjon). 
Kontortiden er fra 08:00 til 15:45 (sommertid fra 08:00 til 15:00 fra midten av mai til midten av september). 

Bilde av Geir Kvillum
Geir Kvillum
Prosjektsjef
93019550
Bilde av Sverre Setvik
Sverre Setvik
Planleggingsleder
922 87 758
Bilde av Bjørn Johannes Sørum
Bjørn Johannes Sørum
Grunnerverv og nabokontakt
47272400
Bilde av Hilde Marie Braaten
Hilde Marie Braaten
Kommunikasjonsansvarlig
97700383