Høringsuttalelser og informasjonsmøter

Fra 1. juli til 16. september kan alle som vil sende innspill (høringsuttalelser) til planforslaget til Jernbaneverket.

Det vil bli arrangert folkemøter og «åpne kontordager» i Hamar, Ringsaker og Brumunddal utover høsten. Foto: Hilde Lillejord, jbv.

Kommunestyrene i Stange, Hamar og Ringsaker har fattet vedtak om å legge forslag til kommunedelplan for dobbeltsporet jernbane Sørli-Brumunddal ut til offentlig ettersyn (høring).

Planforslaget og kommunenes saksframlegg finner du på nettsidene:

• hamar.kommune.no/jernbane
• ringsaker.kommune.no
• stange.kommune.no/jernbane

Planforslaget ligger også i trykt form på rådhusene og på bibliotekene i Hamar, Brumunddal, Moelv og Stange. Alt materiale ligger også på Jernbaneverkets hjemmeside under Sørli-Brumunddal.

Fra 1. juli til 16. september kan alle sende høringsuttalelser til Jernbaneverket med kopi til kommunen det gjelder.

Høringsuttalelser sendes skriftlig innen 16. september 2016 til:
Jernbaneverket Postboks 4350, 2308 Hamar/postmottak@jernbaneverket.no

Kopi sendes kommunene:
Hamar kommune Postboks 4063, 2306 Hamar/postmottak@hamar.kommune.no
Ringsaker kommune Postboks 13, 2381 Brumunddal/postmottak@ringsaker.kommune.no
Stange kommune Postboks 214, 2336 Stange/post@stange.kommune.no

Det vil bli arrangert folkemøter og «åpne kontordager» utover høsten. På åpne kontordager kan alle som vil møte opp for å snakke med representanter fra Jernbaneverket og stille spørsmål. Lag og foreninger vil bli invitert til egne særmøter med Jernbaneverket.

Folkemøter
25. august - Hamar - Scandic – Harven 1 og 2 – kl.18.00-21.00
30. august - Ringsaker - Teatersalen i Brumunddal – kl.18.00-21.00
31. august - Stange - Kommunestyresalen – kl.18.00-21.00

Særmøter med lag og foreninger (egne invitasjoner blir sendt ut)
16. august - Særmøter - Ringsaker – Møterom 1 i kommunebygget, Brugata 2, Brumunddal
17. august - Særmøter -Stange - Formannskapssal
18. august - Særmøter -Hamar – Jernbaneverket Stangevegen

Kontordager (alle som vil kan komme)
29. august - Åpen kontordag - Hamar – Infosenteret i Kulturhuset - Kl. 09.00 – 16.00
6. september - Åpen kontordag - Ringsaker – Møterom 1 i kommunebygget, Brugata 2, Brumunddal - Kl. 09.30 – 16.00
7. september - Åpen kontordag - Stange – Formannskapssal - Kl. 09.00 – 16.00