Fakta om prosjektet

Her kan du lese mer om status og fakta for InterCity-strekningen Sørli-Åkersvika.

Dagens Stange stasjon. Foto: Bane NOR.

Reguleringsplanen for strekningen Sørli-Åkersvika ble vedtatt i Stange kommunestyre 17. juni 2020.  

Her ligger filmen som viser den nye traséen.

Strekningen Sørli-Åkersvika er på ca.14 kilometer, og skal etter gjeldende Nasjonal Transportplan stå ferdig i 2026. Dobbeltsporet går gjennom kulturlandskap med landbruksarealer og kulturminner i tillegg til Åkersvika naturreservat og Ramsar-område.

Stange kommunestyre har tidligere vedtatt Bane NORs forslag til kommunedelplan for dobbeltsporet. Videre planlegging av strekningen er omtalt i Nasjonal Transportplan 2018-2029 (NTP). Den gang ble det fastsatt én utredningskorridor med dagens stasjonslokalisering. Les mer om anbefalingen her. Trasékorridoren ble valgt basert på et omfattende utvalg av ulike kriterier. Her kan du lese fagrapportene.