Stange: Sørli-Åkersvika

Det nye dobbeltsporet på strekningen Sørli-Åkersvika i Stange kommune vil gå gjennom tettbygde områder, over landbruksjord og krysse vernede våtmarksområder. Utbyggingen omfatter også ny stasjon i Stange.  

Arbeidene vil foregå parallelt med utbyggingen av strekningen Kleverud-Sørli, som også ligger i Stange kommune. Begge strekningene er planlagt å stå klare i 2027. Dette vil gi sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Åkersvika, og det blir kortere reisetid og flere avganger mellom Hamar og Oslo. I tillegg blir det bedre kapasitet for godstog.

Bildet viser nåværende Stange stasjon.

 

Bildet viser dagens Stange stasjon. Foto: Bane NOR.
Planlegging
0:55
min
Reisetid Oslo-Hamar
13,9
km
Nytt dobbeltspor
2026
år
Ferdig til Åkersvika
250
km/t
Dimensjonerende hastiget
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2015
2016
2018
2020
2026
  • Vedtak av anbefalt trase i Stange
  • Oppstart av reguleringsplanarbeidet for Sørli-Åkersvika i februar.
  • Reguleringsplan for Sørli-Åkersvika vedtatt av Stange kommune.
  • Ferdigstillelse av dobbeltsporet til Åkersvika.