Sørli–Åkersvika

Dobbeltsporet fra Oslo skal stå ferdig fram til Åkersvika i 2026.

Bane NOR er i gang med reguleringsplan, og sikter mot ferdigbehandling høsten 2019.

Ny jernbane vil gå over landbruksjord, gjennom tettbygde områder, og krysse vernede våtmarksområder. Prosjektet omfatter blant annet ny stasjon i Stange.

Bildet viser nåværende Stange stasjon.

Bildet viser dagens Stange stasjon. Foto: Bane NOR.
Planlegging
0:55
min
Reisetid Oslo-Hamar
13,9
km
Nytt dobbeltspor
2026
år
Ferdig til Åkersvika
250
km/t
Dimensjonerende hastiget
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2015
2016
2018
2019
2026
  • Vedtak av anbefalt trase i Stange
  • Oppstart av reguleringsplanarbeidet for Sørli-Åkersvika i februar.
  • Reguleringsplan for Sørli-Åkersvika behandles av Stange kommune.
  • Ferdigstillelse av dobbeltsporet til Åkersvika.