Stange: Sørli-Åkersvika

Dobbeltsporet fra Oslo og fram til Åkersvika sør for Hamar er planlagt å stå ferdig i 2026. Bane NOR jobber med reguleringsplanen og sikter mot ferdigbehandling første halvår 2020.

Når dobbelsporet står ferdig, vil det gi bedre kapasitet på strekningen mellom Hamar og Oslo. Reisetiden mellom mjøsbyen og Oslo blir på rundt én time, og det blir to tog i timen i grunnrute samt fjerntog og eventuelle innsatstog.

Ny jernbane vil gå over landbruksjord, gjennom tettbygde områder, og krysse vernede våtmarksområder. Prosjektet omfatter blant annet ny stasjon i Stange. Bildet viser nåværende Stange stasjon.

Bildet viser dagens Stange stasjon. Foto: Bane NOR.
Planlegging
0:55
min
Reisetid Oslo-Hamar
13,9
km
Nytt dobbeltspor
2026
år
Ferdig til Åkersvika
250
km/t
Dimensjonerende hastiget
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2015
2016
2018
2019
2026
  • Vedtak av anbefalt trase i Stange
  • Oppstart av reguleringsplanarbeidet for Sørli-Åkersvika i februar.
  • Reguleringsplan for Sørli-Åkersvika behandles av Stange kommune.
  • Ferdigstillelse av dobbeltsporet til Åkersvika.