Oppgraderinger på Sørli-terminalen

I forbindelse med dobbeltsporutbyggingen gjør vi i Bane NOR oppgraderinger på det jernbanetekniske anlegget inne på Sørli-terminalen. Arbeidene med å forberede kontraktene for arbeidet som skal utføres er godt i gang.

Med passerende tog i 100 km/t skal man være forsiktig når man er på befaring. Representantene fra Sweco og Bane NOR hadde med hovedsikkerhetsvakt som hilste til toget som tutet tilbake da det passerte Sørli-terminalen. Foto: Marit Svingen/Bane NOR

Det er Sweco Norge AS som utarbeider underlaget til de kommende jernbanetekniske arbeidene og kontraktene for tilhørende grunnarbeid. Sammen med Bane NORs fagfolk fra Kleverud-Sørli-Åkersvika-prosjektet var de tidligere i våres på befaring på tømmerterminalen. Formålet var å se på det tverrfaglige jernbanetekniske anlegget og spesielt på kabelanlegg, plassering av master, sporveksler og spor. Sweco stilte med prosjekteringsledere og tverrfaglig prosjekteringsressurser for å få bedre innsikt i det eksisterende anlegget og de utfordringer som ligger der.

Annet som skjer på Sørli
Gruppen fikk god anledning til å se på arbeidet Dobloug Entreprenør AS utfører med byggingen av nye tilkomstveier og fundamentene til ny trebru som skal gå over det nye dobbeltsporet og sørge for tilgang fra vestsiden.