Dobloug Entreprenør bygger bru over det nye dobbeltsporet på Sørli

Det Hamar-baserte maskinentreprenørfirmaet Dobloug Entreprenør AS vant konkurransen om å bygge bru på Sørli som en del av dobbeltsporutbyggingen.

Representanter fra Bane NOR og Dobloug Entreprenører AS var samlet til oppstartsmøte i korona-tilpasset møterom på kontoriggen på Tangen. Venstre side: prosjektstyrer Elisabeth Western, byggeleder konstruksjoner Steinar Hognestad og prosjektleder Gunnar Sletten - alle bane NOR. Høyre side: byggeleder konstruksjoner Helge Prøsch, Bane NOR øverst. Deretter daglig leder Atle Nybakken, prosjektleder Atle Borkhus og anleggsleder Lars Lier   - alle fra Dobloug Entreprenør AS.  Andre deltakere var med på Teams. Foto: Bane NOR.

Brua blir et nytt krysningspunkt på Sørli i forbindelse med utbyggingen av dobbeltsporet. Den bygges i limtre og får et spenn på ca. 50 meter. Brua skal fysisk løftes på plass/bygges i løpet av den togfrie perioden på Dovrebanen i august og begynnelsen av september i 2022. De øvrige arbeidene med å klargjøre og bygge fundament (landkar) i hver ende er planlagt å starte allerede i februar.  

I tillegg skal det etableres ny veg fram til landkarene på begge sider og det skal gjøres en mindre omlegging av eksisterende fylkesvei. Vann- og avløpsledningene som forsyner Sørli i dag skal også legges om.   

Samling i trappen før oppstartsmøtet startet på Tangen 19. januar. Øverst fra venstre: prosjektleder Gunnar Sletten og byggeleder konstruksjoner Helge Prøsch, Bane NOR. Deretter daglig leder Atle Nybakken, anleggsleder Lars Lier og prosjektleder Atle Borkhus, Dobloug Entreprenør AS. Foto: Bane NOR.

-  Vi er godt fornøyde med å ha fått med et lokalt firma på denne leveransen i utbyggingsprosjektet og ser frem til et godt samarbeid, sier prosjektdirektør Per Vilnes i Utbygging Midt i Bane NOR.

Kontrakten har en verdi på 43 millioner kroner, og oppstartsmøtet ble gjennomført på prosjektriggen på Tangen onsdag 19. januar.

-  Vi takker for tildelingen av kontrakten og ser frem til gjennomføringen av et spennende prosjekt og et godt samarbeid med Bane NOR. Det er stor stas å ta del i tilretteleggingen for fremtidig jernbaneutbygging i nærområdet, sier Atle Nybakken, daglig leder i Dobloug Entreprenør AS

Hele kontrakten skal være ferdigstilt innen november 2022.

I forbindelse med etablering av ny bru, skal utbyggingsprosjektet samtidig legge om kontaktledningsanlegget på Sørli og flytte noen master slik at det passer med den nye brua.