Ny utlysning av SÅ-24 Stange nord - tilbudskonferansen utsettes

På grunn av nødvendige oppdateringer i konkurransegrunnlaget velger vi å avlyse konkurransen. Den blir utlyst på nytt i uke 42. Tilbudskonferansen med påfølgende befaring utsettes til onsdag 27. oktober 2021.

Illustrasjonsbilde fra bane NOR

Oppdateringene består blant annet av ny evalueringsmodell, endret tidsintervall på totalbruddet og endring i enkelte tegninger. Det nye konkurransegrunnlaget medfører ingen endringer i arbeidsomfanget, kvalifikasjons- og tildelingskriteriene eller fristene.

Nærmere beskrivelse av hva som oppdateres publiseres samtidig som ny utlysning i uke 42. Denne saken oppdateres.