Oppdatert om markedsdialog for jernbanetekniske entreprenører

OPPDATERT MED PRESENTASJONENE 29.09.21. Bane NOR inviterer jernbanetekniske entreprenører til markedsdialog om utforming av konkurransegrunnlag og inndeling av kontraktene for de jernbanetekniske arbeidene på dobbeltsporstrekningen Kleverud-Sørli-Åkersvika. Dialogen gjennomføres digitalt og 1:1 i uke 35 i år.

Illustrasjonsbilde av Stange stasjon etter utbyggingen av dobbeltsporet.

Markedsdialogen er gjennomført, og presentasjonene ligger her:
Agenda norsk
Oppsummering norsk
Agenda engelsk
Oppsummering engelsk

Den opprinnelige invitasjonen ligger nedenfor:

Prosjekt Kleverud-Sørli-Åkersvika ønsker å invitere aktuelle entreprenører til markedsdialog innen fagområdene spor, kontaktledning, elektro og tele. Kontraktene er tenkt oppdelt i én samlet kontrakt for Spor og Kontaktledning og én for Elektro og Tele. Arbeidet vil i stor grad foregå på nytt dobbeltspor på strekningen, og omfatter både dagsone, tunnel, bruer, stasjonsområdene på Tangen og Stange samt en oppgradering av Sørli Tømmerterminal.

-  Vi er opptatt av at markedet tidlig er informert om kommende kontrakter, slik at tilbyderne kan planlegge bedre og har tid til å gjøre nødvendige forberedelser og inngå nødvendige samarbeid med andre, sier prosjektsjef Geir Kvillum i utbyggingsprosjektet.

Dialogmøtene gjennomføres av hensyn til smittevern digitalt på Teams, og vi inviterer til individuelle møter i uke 35. Entreprisene har planlagt oppstart i 2024.

Spørsmål og påmelding
Har du spørsmål til dette eller ønsker å delta i markedsdialogen, kan du kontakte kontraktsrådgiver Marit Johanne Svingen i Bane NOR. Hun setter opp de individuelle møtene.

Markedsdialog - oversikt jernbanetekniske fag

Utlysing av konkurransen
Kontraktene er tenkt utlyst våren/høsten 2023.

Prosjektet vurderer videre å sende deler av konkurransegrunnlaget for entreprisene på høring i forkant av konkurransene. Meningen er at markedet kan komme med konkrete innspill som bidrar til best mulig utformingen av kontrakten.

-  Tidlige innspill fra markedet er med på å sikre at vi kan tilpasse kontraktene våre best mulig, slik at vi får gode og balanserte kontrakter, sier Kvillum.

Byggingen har en forventet gjennomføringstid på rundt tre år, og vi planlegger å ta i bruk anlegget 1. oktober 2027.

I prosjektet har vi planlagt det jernbanetekniske arbeidet som byggherrestyrte entrepriser. Vi har derfor inngått kontrakt med SWECO for prosjektering av oppdraget. Se egen nyhetssak om dette her

Ytterligere opplysninger om prosjektet Kleverud-Sørli- Åkersvika kan du finne her