Invitasjon til informasjonsmøte for entreprenører innen anlegg og jernbaneteknikk

I forbindelse med den togfrie perioden på Dovrebanen fra 6. august til 4. september 2022, ønsker vi i Bane NOR å benytte anledningen til å utføre forberedende arbeider på Stange nord knyttet til utbyggingen av nytt dobbeltspor. Arbeidene vil foregå både før, under og etter den togfrie perioden.

Illustrasjonsbilde  jernbaneskinner. Foto: Bane NOR

Vi inviterer anleggs- og jernbaneteknikkentreprenører til felles informasjonsmøte om anskaffelsen «SÅ-24 Forberedende arbeid Stange nord»
Torsdag 25. februar 2021
Kl. 14.00 til kl. 15.00
På Teams

I møtet vil vi informere om prosjektet og det forberedende arbeidet som skal utføres når vi skal legge ca. 1000 meter med dobbeltsporet jernbanetrasé nord for Stange stasjon i forbindelse med den 30-dager lange togfrie perioden.

Agenda
Introduksjon
Kort informasjon om prosjektet
Kort informasjon om arbeidet
  - overordnet og generelt om Stange nord
  - arbeidsbeskrivelse/modell
Det er avslutningsvis satt av 20 minutter til spørsmål og svar

Påmelding
Ønsker du og/eller din bedrift å delta, kan du kontakte Morten Sigvardsen i Bane NOR på e-post: morten.sigvardsen@banenor.no.
Du vil deretter motta lenke til Teamsmøtet.