Invitasjon til informasjonsmøte for entreprenører innen anlegg og jernbaneteknikk

I forbindelse med den togfrie perioden på Dovrebanen fra 6. august til 4. september 2022, ønsker vi i Bane NOR å benytte anledningen til å utføre forberedende arbeider på Stange nord knyttet til utbyggingen av nytt dobbeltspor. Arbeidene vil foregå både før, under og etter den togfrie perioden. NB! Oppdatert informasjon om endring i omfang.

Illustrasjonsbilde  jernbaneskinner. Foto: Bane NOR

Oppdatert 26. mars:
Bane NOR ønsker å informere om at den tverrfaglige entreprisen «Forberedende arbeider Stange nord» får et mindre arbeidsomfang enn det som ble kommunisert på informasjonsmøte den 25. februar.

Utgangspunktet for entreprisen er som tidligere kommunisert Stange stasjon og nordover. Entreprisestrekningen endres imidlertid fra ca. 1000 meter til ca.350-400 meter, noe som medfører redusert masseutskiftning. I entreprisen legges det i tillegg inn en midlertidig pendlerparkering med adkomstvei. Det er mulig at det også skal etableres en anleggsvei/kulvert enten ved Guåker eller Fokholgutua.

Vi planlegger utlysning av konkurransen i 3. kvartal 2021. Følg med på prosjektets nettside for anskaffelser for nærmere informasjon om dato for kunngjøring.

-----------

Vi inviterer anleggs- og jernbaneteknikkentreprenører til felles informasjonsmøte om anskaffelsen «SÅ-24 Forberedende arbeid Stange nord»
Torsdag 25. februar 2021
Kl. 14.00 til kl. 15.00
På Teams

Oppdatert 02.03.21 med presentasjonene fra møtet 

I møtet vil vi informere om prosjektet og det forberedende arbeidet som skal utføres når vi skal legge ca. 1000 meter med dobbeltsporet jernbanetrasé nord for Stange stasjon i forbindelse med den 30-dager lange togfrie perioden.

Agenda
Introduksjon
Kort informasjon om prosjektet
Kort informasjon om arbeidet
  - overordnet og generelt om Stange nord
  - arbeidsbeskrivelse/modell
Det er avslutningsvis satt av 20 minutter til spørsmål og svar

Påmelding
Ønsker du og/eller din bedrift å delta, kan du kontakte Morten Sigvardsen i Bane NOR på e-post: morten.sigvardsen@banenor.no.
Du vil deretter motta lenke til Teamsmøtet.