Informasjonsmøte om grunnerverv, støytiltak og prosessen fremover

Bane NOR inviterer grunneiere og naboer som berøres av dobbeltsporutbyggingen mellom Sørli og Åkersvika til informasjonsmøte torsdag 6. februar fra kl. 1700 til kl. 1900 i Grevskapet i biblioteket på Stange.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Vi ønsker å informere om planleggingsprosessen, når i prosessen detaljavklaringene kommer, hvordan vi går frem med tanke på grunnerverv samt spørsmål knyttet til støy og støyberegninger. 

Det blir innledninger om disse temaene og mulighet til å stille spørsmål.

Velkommen!