Konkurransepreget dialog om Tangenvika jernbanebru

Bane NOR inviterer til prekvalifisering for deltakelse i konkurransen om totalentreprisen for Tangenvika jernbanebru. Fristen er 3. januar 2020, kl. 1200.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjon av Tangenvika bru

Vi ønsker å legge til rette for en konkurranse som i størst mulig grad benytter markedets kompetanse og kapasitet. Konkurransen vil derfor gjennomføres som en konkurransepreget dialog. Vi har valgt både anskaffelsesprosedyren og bruk av totalentreprise for å legge til rette for dette. Samtidig gir vi leverandørene muligheten til å benytte egen erfaring og utstyr for å finne de gode løsningene. Leverandørene vil kunne optimalisere design og metode for fundamentering og planlegge utstyrsbehov og gjennomføring.

-  Vi har lyttet til markedets ønske om å bli involvert tidlig, slik at vi sammen kan finne de beste løsningene for hvordan vi skal bygge jernbanebrua over Tangenvika. På denne måten får vi tilgang til de ulike tekniske løsningene som finnes i markedet samtidig som vi får benytte markedets kompetanse, sier Geir Kvillum, prosjektsjef i Bane NOR på strekningen Kleverud-Sørli- Åkersvika.

Utfordrende og spennende prosjekt
Tangenvika jernbanebru er et utfordrende og spennende byggeprosjekt. Arbeidet skal foregå med minst mulig påvirkning på miljøet i og rundt Mjøsa, og plassering av massedeponier og bruk av overskuddsmasser er planlagt slik at denne transporten blir så liten som mulig.

Vi har stor tro på at valget av anskaffelsesprosedyre og risikofordeling i kontrakten vil bidra til at vi får en god konkurranse.

-  Vi er spente på interessen og håper at vi sammen skal finne kostnadseffektive løsninger som vil gi mer jernbane for pengene, avslutter Kvillum.  

Opprinnelig planlagt entreprise delt i to
For øvrig var entreprisen opprinnelig planlagt som en del av en større kontrakt sammen med Hestnes tunnelen. For å tilpasse oss markedet ble den delt i to, og Hestnes tunnelen vil bli lyst ut som en egen kontrakt.