Trafikksikkerhetsdag på Tangen skole

Se deg om en ekstra gang i trafikken. Vink til lastebilsjåførene og få øyekontakt så de ser deg når du skal over veien, og bruk refleks i den mørke årstiden. Det var viktigste læring for elevene på Tangen skole da Bane NOR gjennomførte trafikksikkerhetsdagen tirsdag 15. oktober.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Elevene på trinn 1 og 2 er klare til å trene på hva de har lært om trafikksikkerhet rundt lastebilene som kjører til og fra anleggsområdet på Tangen.
Foto: Birgitte Langballe

Alle elevene ved Tangen skole og den eldste gruppen i barnehagen var invitert til trafikksikkerhetsdag i forbindelse med at Bane NOR nå har satt i gang arbeidet med anleggsvei inn til nye Tangen stasjon og videre sørover mot den kommende Tangenvika bro.

Trafikksikkerhet i teori og praksis
Undervisningen var delt inn etter klassetrinn og fordelt på en teoretisk og en praktisk del. Vi fikk god hjelp av Trygg trafikk og Maskinentreprenørenes Forbund under den teoretiske delen. På programmet sto en kort orientering om hva som skal skje mens anleggsveien blir til, hvordan man skal forholde seg i nærheten av anleggsområdet samt gode råd fra Trygg trafikk. Alle fikk se filmene fra Norges Lastebileierforbund om blindsoner og viktigheten av å ha øyekontakt med sjåførene når man ferdes i nærheten av lastebilene.

Lenke til filmene

Entreprenøren John Galten AS, som utfører anleggsarbeidene, var tilstede med to lastebiler samt sjåfører som arbeider på anleggsveien. De deltok også på en økt av teoridelen, slik at de var orientert om hva elevene hadde lært før de kom ut for å praktiskere sin nye kunnskap. Det var med stor entusiasme fra alle parter at elevene fikk sitte i førersetet og oppleve at de ikke så sine egne kamerater i blindsonene rundt bilen. Noen aha-opplevelser var det også for alle elever og lærere som stilte seg opp i ulike soner rundt lastebilen og oppdaget at føreren ikke så dem.   

Informasjonsmøte i etterkant for foreldre og foresatte
Da vi arrangerte informasjonsmøte for foreldre og foresatte samme kveld, om hva elevene hadde opplevd tidligere på dagen, kom det frem at de allerede hadde fått en dose trafikkopplæring av sine håpefulle før de kom til møtet.