Riggen på Tangen klar til sommeren

Bane NOR har inngått kontrakt med Stavangerfirmaet Wexus Gruppen AS om å sette opp nøkkelferdig brakkerigg med kontorplasser for utbyggingsprosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika på Tangen stasjon.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det var god stemning under kontraktsgjennomgangen. Mats Lundsten (WG) og Geir Kvillum (BN), henholdsvis til venstre og høyre foran, er omkranset av de øvrige bidragsyterne i kontraktsmøtet.  Fra venstre Bernt Åge Lie (WG), Jean-Francois Cardet (BN), Ronny Granli (WG) samt Thorleif Fjeld og Gunnar Sletten (BN).  Foto: Birgitte Langballe

Prosjekteringsarbeidet, som starter nå i november, er første fase. Av de to gule husene på stasjonen, blir det som kalles ledningsavdelingen revet før det settes opp gjerde rundt byggeplassen. Før riggen monteres, blir det fundamentert og lagt til rette for vann og avløp. Riggen skal stå ferdig i månedsskiftet juni/juli 2020.

-  Vi er svært fornøyde med å ha fått dette oppdraget og samarbeider med lokale krefter i Hamar-området for å utføre grunnarbeidene, sier Mats Lundsten, prosjektleder i Wexus Gruppen AS.

Slik blir riggen
Selve riggen består av 62 moduler fordelt på 54 kontormoduler og åtte boligmoduler. Kontormodulen har tre etasjer. Det blir resepsjon, møtelokaler og kantine i første etasje, mens det blir 67 kontorplasser, både i åpent landskap og i kontor, i andre og tredje etasje. De åtte overnattingsmodulene ligger separat over to etasjer ved siden av kontormodulene.

-  Vi ser frem til å etablere oss på Tangen og komme over i  byggefasen, sier prosjektsjef Geir Kvillum i Bane NOR, prosjekt Kleverud-Sørli-Åkersvika.

Når riggen er på plass blir den i første omgang arbeidsplassen for rundt 40 medarbeidere i Bane NOR, Kleverud-Sørli-Åkersvika. Når utbyggingsarbeidet er kommet ordentlig i gang vil det være arbeidsstedet for rundt 60 medarbeidere.

Illustrasjon av riggen på Tangen