Reguleringsplanen til ny behandling

Reguleringsplanen for dobbeltspor på strekningen Sørli-Åkersvika er klar for ny behandling i Stange kommune 24. september 2019 før den sendes på høring.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Etter Stange kommunes avvisning av reguleringsplanen fra Bane NOR i juni i år, har Bane NOR innenfor de gitte rammene gjort endringer i sitt opprinnelige forslag. 

I korte trekk betyr det at:

  • det reguleres vegkrysning på Sørli og gangkrysning på Heggelund. Begge disse tiltakene mangler finansiering
  • det reguleres landbrukskrysning for Guåker-gårdene og dermed flyttes Fokholgutua til nåværende vegtrasé, men i en rettere linje.

Den foreslåtte lengden på 125 meter for miljøkulverten ved Steinerskolen blir opprettholdt.

Saken som er oversendt kommunen omfatter følgende plandokumenter. Det er gjort endringer i alle dokumentene med unntak av miljøoppfølgingsplanen:

Se også saken med vedlegg slik den ble oversendt Stange kommune i mai 2019.