Regjeringen bevilger penger til dobbeltspor fra Kleverud til Åkersvika

Regjeringen foreslår å bevilge penger til arbeidene med dobbeltspor på jernbanestrekningen Kleverud-Sørli-Åkersvika i statsbudsjettet for 2020. Det vil gi kundene på strekningen Oslo Hamar vesentlig bedre togtilbud når utbyggingen etter planen er ferdig i 2026.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Samferdselsminister Jon Georg Dale og prosjektdirektør Stine Ilebrekke Undrum er meget fornøyde etter dagens offentliggjøring. (Foto: Knut Fangberget)

I statsbudsjettet for 2020 settes det av 190 millioner kroner til oppstart av anleggsarbeid for prosjektet Kleverud-Sørli på Dovrebanen i Stange kommune. Det er i tillegg satt av 192 millioner kroner til å ferdigstille planleggingen og gjennomføre forberedende arbeider på prosjektet Sørli-Åkersvika i 2020, med sikte på oppstart av anleggsarbeid i 2021.

Oppstarten av begge prosjektene gjør det mulig å nå målet i jernbanesektorens handlingsprogram om sammenhengende dobbeltspor til Hamar i 2026, noe som gjør det mulig med tilbudsforbedringer som reisetid på rundt én time fra Oslo til Hamar, to tog i timen i grunnrute samt fjerntog og eventuelle innsatstog.

- Vi er svært glade for at regjeringen allerede nå offentliggjør forslaget til investeringsbeslutning for Kleverud-Sørli og planmidler for videreføring av Sørli-Åkersvika med mål om investeringsbeslutning neste år. Dette er med på å sikre fremdrift og planlagt ferdigstillelse i 2026. Ikke minst er vi glade på togkundenes vegne, sier Stine Ilebrekke Undrum, prosjektdirektør for Utbygging øst i Bane NOR.

Fakta om prosjektene:
Illustrasjonsbilde av Tangenvika bruKleverud-Sørli
Det er planlagt med oppstart av forberedende arbeider i 2019. Før den tid skal Bane NOR inngå kontrakter med entreprenører. Byggestart planlegges ved årsskiftet 2020/2021.

Traséen, som er 16 kilometer lang, går gjennom en tre kilometer lang tunnel mellom Kleverud og Espa (Hestnestunnelen). Strekningen får også en lang jernbanebru (Tangenvika jernbanebru) mellom Espa og Furnesodden.

Nord for dagens Tangen stasjon skal det bygges et helt nytt stasjonsområde, med sideplattformer for nordgående og sørgående tog og med forbikjøringsspor i midten. Prosjektet vil i oktober 2019 starte med prekvalifisering av kontrakten for jernbanebrua. Ved utgangen av året gjøres tilsvarende for Hestnestunnelen.

Sørli-Åkersvika
Strekningen Sørli-Åkersvika er på ca. 14 kilometer og skal etter planen stå ferdig i 2026. Korridoren går gjennom kulturlandskap med landbruksarealer og kulturminner, i tillegg til Åkersvika naturreservat og ramsar-område (vernet våtmarksområde). Disse forholdene stiller store krav til planarbeidet. Reguleringsplanen skal etter planen legges ut til høring høsten 2019.