KS-2 Tangenvika jernbanebru

Fra Espa går banen på den 1070 meter lange Tangenvika jernbanebru, som blir den lengste jernbanebrua som hittil har vært bygget i Norge.

Tangenvika bru, som binder Espa og Tangenhalvøya sammen, skal bygges i betong. Midt i Tangenvika er Mjøsa inntil 50 meter dyp under jernbanebrua. Sjøbunnen består så av ca. 40 meter med løsmasser over berg. Både vanndybden og løsmassemektigheten avtar mot land på begge sider.

KS-2 omfatter også dagsonen nord for brua; Furnesodden (1,8 km). På Furnesodden, øst for jernbanebrua, vil det bli lagt til rette for rigg- og kaiområde. Vest for banen vil det etableres et stort masselager for løsmasser. Banen går så igjennom en faunapassasje og videre i en tosidig, relativt høy bergskjæring.Spor og andre jernbanetekniske installasjoner inngår ikke i KS-2. Entreprisen gjennomføres som en totalentreprise med Bane NOR tilpasset NTK 15 som kontraktgrunnlag.