KS-1 Hestnestunnelen

Hestnestunnelen er en 3,1 kilometer lang sprengt fjelltunnel som går fra Kleverud til Espa.

Den bygges som en ett-løps dobbeltsporet tunnel med tverrslag for hver 1000 meter (lengde tverrslag ca. 340 og 610 meter). Tverrslagene vil fungere som rømningstunneler i driftsfasen. Hestnestunnelen skal drives fra Kleverud søndre portal og søndre tverrslag. På Espa vil banen, over en lengde på ca. 230 meter, krysse Labbelva, fylkesveg 229 og eksisterende jernbane. Fylkesveg 229 senkes for å oppfylle krav til frihøyde under Tangenvika jernbanebru.  • Tunnelen skal utstyres med nisjer til teknisk utstyr og utvidelser for sikt som ivaretar siktlinjer til signaler.

  • Bergsikring av tunnel vil være basert på kartlegging av bergmasse og sikringsklasser etter Q-systemet. 

  • Laser skanning av tunnelprofiler vil være påkrevd.

  • Krav til vann- og frostsikring.

  • KS-1 omfatter også dagsone sør for Kleverud påhugg (1 km) og deler av dagsonen på Espa i nord (230 meter).

  • Spor og andre jernbanetekniske installasjoner inngår ikke i KS-1.

  • Entreprisen gjennomføres som en totalentreprise med Bane NOR-tilpasset NTK 15 som kontraktsgrunnlag.