God deltakelse på informasjonsmøtene

Nærmere 100 interesserte møtte frem da Stange kommune og Bane NOR inviterte til folkemøte om reguleringsplanen for Sørli-Åkersvika. Mange fant også veien til biblioteket på Stange da det var mulig å få svar på egne, helt lokale spørsmål. Tirsdag 12. november er siste mulighet for å møte oss i biblioteket.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det var svært godt oppmøte på åpent folkemøte i Stange rådhus 23. oktober 2019
Foto: Birgitte Langballe

Nærmere 100 interesserte møtte frem da Stange kommune og Bane NOR presenterte reguleringsplanen for Sørli-Åkersvika med kommunens forslag til endringer den 23. oktober. Etter presentasjonene ble det åpnet for spørsmål og mulighet til å snakke med representantene fra kommunen og Bane NOR. 

Dagen etter, den 24. oktober, ble det arrangert åpen kontordag i Grevskapet i biblioteket på Stange fra kl. 1500 til kl. 1800. Det var mange som ønsket å benytte anledningen til å gå dypere inn i spørsmålsstillinger knyttet til sine eiendommer. Til tider var det kø for å få snakke med representantene fra Bane NOR. 

Siste dag med åpent kontor er 12. november
Vi er godt fornøyde med at involverte og interesserte oppsøker oss for å avklare ting de lurer på knyttet til reguleringsplanen for Sørli-Åkersvika. Neste og siste mulighet for å møte oss i biblioteket på Stange er tirsdag 12. november mellom kl. 1500 og kl. 1800.

Høringsfristen er 18. november 2019
Uttalelser til planforslaget kan sendes til:
Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange
E-post: post@stange.kommune.no
eller via kommunens Plandialog