BIM i Bane NOR

BIM, modellbasert prosjektering og bygging, er et satsingsområde for Bane NOR. BIM brukes i alle store utbyggingsprosjekter og i flere og flere fornyelsesprosjekter.

BIM gis oss mulighet for å samordne alle tekniske fag og effektiviserer plan- og prosjektarbeidet gjennom enda bedre metoder for kommunikasjon, løsningsoptimalisering, kvalitetssikring og kontroll i prosjekteringen og byggingen.

Bane NORs konsernledelse vedtok i 2017 en BIM strategi som stiller krav til at modellbaserte metoder og verktøy skal benyttes til planlegging, prosjektering og bygging av alle jernbaneinfrastrukturprosjekter og at «som bygget»-dokumentasjon av utførte prosjekter skal være modellbasert. BIM-strategien bygges opp rundt konseptet der modeller skal gjelde foran tradisjonelle tegninger og tabeller.

I prosjekt- og byggefase skal modellen være tilgjengelig på prosjektet og anlegget og benyttes aktivt for tverrfaglig konfliktkontroll, kvalitetsoppfølging, mengdekontroll, framdrift og kommunikasjon. God kommunikasjon, med verktøy for revisjoner og byggherreoppfølging, fremdrift og kostnadsutvikling, automatisert informasjonformidling til utstikning og maskinstyring, og fasegjennomføring vil bidra til færre misforståelser og tverrfaglige konflikter.

Fokus nå og fremover er standardiserte krav til informasjon i modeller og avklaringer rundt bruk av modeller som teknisk dokumentasjon til drift, og det foregår mye spennende rundt BIM faget i organisasjonen. Et viktig prosjekt det siste året har vært prosjekt KIM (krav til informasjonsmodellering) i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Dette prosjektet videreføres nå til generelle informasjonskrav for alle prosjekter i Bane NOR.

Det er utarbeidet generelle krav til modellbasert prosjektering og BIM som du finner her.

Bane NOR er sterkt engasjert i internasjonal standardisering med utvikling av IFC-Rail. I tillegg er vi aktive deltagere i både nasjonalt og nordisk byggherresamarbeid.