Signerte avtale om rivning av bygninger Kleverud-Tangen

Bane NOR har signert kontrakt med Ragn-Sells for rivning av bygninger som blir berørt av den framtidige byggingen av dobbeltsporet fra Kleverud til Sørli. Kontrakten omfatter bygninger som skal rives i 2018.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Kontrakt er inngått mellom Bane NOR og Ragn-Sells Miljøsanering AS. Her representert ved Steinar Hognestad (t.v.) i Bane NOR og Kjetil Bakken i Ragn-Sells.

Bygningene som skal rives er fordelt på 11 eiendommer mellom Kleverud og Tangen, og arbeidene skal være ferdige innen 28. september 2018.

– Vi er fornøyde med å ha Ragn-Sells med på laget. De har lang erfaring og gode systemer for både sanering og rivning av bygg. Oppstart er planlagt før sommeren, men oppstartsdato og rekkefølgen på rivningen av eiendommene er ikke bestemt på nåværende tidspunkt, sier byggeleder i Bane NOR, Steinar Hognestad. Han er ansvarlig for de forberedende arbeidene mellom Kleverud og Sørli.

– I arbeidene vil vi bruke rivemaskiner, kontainere, biler og traktor på veier hvor det er litt trangt og smalt å ta seg fram. Vi går først inn og renser eiendommen for hånd og sorterer avfallet i ulike kontainere. Vi regner med at mellom 80 og 90 prosent lar seg sortere. Deretter river vi eiendommen, forteller daglig leder i Ragn-Sells Miljøsanering AS, Kjetil Bakken.

– Når vi overtar eiendommen sikrer vi området rundt med gjerder og sperrebånd, og eiendommen anses for å være en byggeplass. Det er derfor viktig for sikkerheten at disse sperrene respekteres og at uvedkommende ikke tar seg inn på området. Et hus blir fort ustabilt når vi har startet med å rive innvendig, og det er knyttet stor risiko til å ta seg inn i et rasfarlig område. Våre mannskaper har kompetanse, erfaring og riktig utstyr for å gjøre dette, legger Bakken til.