Nyhetsbrev fra prosjektet våren 2018

"På vent, men kommer" er budskapet fra prosjektet denne våren. "Det er ingen andre endringer mellom Kleverud og Sørli enn at vi må planlegge i et roligere tempo en tid framover. Konseptet ligger fast", sier prosjektsjef Geir Kvillum i nyhetsbrevet fra prosjektet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I nyhetsbrevet for våren 2018 kan dere lese mer om:

  • Status fra prosjektsjef Geir Kvillum
  • Kulvert på Kleverud i april
  • Støytiltak for ny jernbane på vent
  • Åpent kontor på Tangen mandag 9. april fra 16 til 18:30

Alle som bor innenfor planområdet vil få nyhetsbrevet i postkassa.