Heiser på plass ny undergang på Kleverud

Bane NOR lager ny undergang (kulvert) under jernbanen på Kleverud fra 14. til 16. april 2018. Denne helga er det stengt for ordinær togtrafikk på strekningen og det jobbes døgnkontinuerlig for å heise kulverten på plass.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Fra de forberedende arbeidene ved Kleverud i mai 2017. (Foto: Bane NOR)

Bane NOR beklager ulempene arbeidene medfører for de som blir berørt. 

Mer om arbeidene denne helga
Entreprenør Anlegg Øst AS utfører arbeidene for Bane NOR 200 meter syd for der det søndre innslaget til Hestnestunnelen etter hvert skal bygges. Dovrebanen stenges for ordinær togtrafikk og det jobbes intensivt på Kleverud fra lørdag 14. april klokka 07:00 til mandag 16. april klokken 05:00

Det blir støy fra sprengninger nær jernbanesporet og gravearbeider. E6 og fylkesvegen stenges for trafikk den korte tiden sprengingene pågår.

Hvorfor intensive arbeider?
Ved anleggsarbeider i umiddelbar nærhet av sporet er det av sikkerhetsgrunner nødvendig med full stans i togtrafikken og utkobling av kjørestrømmen. Av hensyn til kundene og trafikkavviklingen på Dovrebanen er det mest hensiktsmessig å gjøre slike arbeider i perioder med mindre trafikk. Nattarbeider gjennomføres kun når det foreligger tillatelse i forhold til gjeldende støyforskrifter, gitt av de berørte kommunene.

De som bor nærmest arbeidene, Miljørettet helsevern og Stange kommune har mottatt det vedlagte nabovarselet.