Bane NOR har gjennomført markedsdialog om Kleverud-Sørli og Sørli-Åkersvika

Bane NOR utarbeider nå en felles kontraktstrategi for prosjektene Kleverud-Sørli og Sørli-Åkersvika, og har i denne forbindelse gjennomført markedsdialog med potensielle tilbydere på underbygging for å få innspill til strategi.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Prosjektet: Det skal bygges ca. 30 km nytt dobbeltspor mellom Kleverud og Åkersvika. På strekningen Kleverud-Sørli skal det bygges en tunnel og en bru. Nye stasjoner på Tangen og Stange.

Dialog med markedet
Formålet med dialogmøtene er at Bane NOR vil innhente ny relevant informasjon fra markedet i forkant av anskaffelsen. 

Litt om prosjektet
Det skal bygges ca. 16 km. nytt dobbeltspor mellom Kleverud og Sørli. På Kleverud går banen på fylling i Mjøsa før den skjærer inn i terrenget gjennom den 3,1 km lange Hestnestunnelen. Fra Espa går banen over Tangenvika jernbanebru (ca. 1070m) til ny Tangen stasjon.
Fra Sørli skal det bygges 15 km. med dobbeltspor helt fram til Åkersvika sør for Hamar. Stange stasjon følger dagens trasé, men skal bygges om med to gjennomkjøringsspor og et ventespor. Store deler av strekningene går gjennom uberørt terreng uten nærføring til eksisterende Dovrebane.

Bane NOR har ambisjoner om å bygge mer jernbane for pengene, og da ønsker vi innspill fra potensielle tilbydere til hvordan vi kan legge opp til smarte løsninger og en kostnadseffektiv gjennomføring av prosjektet.

Gjennomføringsplan og presentasjon
Dialogmøtene foregikk 01.-19. oktober 2018. Bane NORs presentasjoner fra disse møtene er nå tilgjengelig her:

Prekvalifisering av tilbydere til første entreprise for underbygning er planlagt høsten 2019 med utlysning av konkurranse årsskiftet 2019/20. Forventet kontraktstildeling 4. kvartal 2020.

Kontaktperson
Ved spørsmål kan kontraktsleder Gro-Ane Haarklou Westbye kontaktes på telefon 908 55 482 eller e-post wesgro@banenor.no