Mer boring i Åkersvika

Bane NOR fortsetter med boringer i Åkersvika sør for Hamar i forbindelse med det planlagte dobbeltsporet nordover.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Riggen Bane NOR bruker i Åkersvika. Foto: Arnt Nyborg, Bane NOR.

Arbeidet gjelder planprosessen for Sørli-Brumunddal. Det skal i denne omgang bores på vestsiden av dagens jernbanefylling. Boringene på østsiden ble fullført i 2015. At boringene ikke er gjennomført tidligere skyldes flere forhold. Hovedårsaken er imidlertid at vi nå er inne i den relativt korte perioden på året hvor dette er mulig (juni-august). Arbeidet gjøres i henhold til verneforskrifter, og vannstanden i Mjøsa.