Registrering av kulturminner i Åkersvika

Bane NOR planlegger dobbeltspor for strekningen Sørli-Åkersvika i Stange kommune. Som landets største jernbaneaktør er vi derfor i gang med forberedende arbeider til reguleringsplanen som utgjør neste fase. Registrering av kulturminner i Åkersvika naturreservat hører til blant disse arbeidene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Norsk Maritimt Museum (NMM) på Bygdøy i Oslo gjennomfører registreringen av fredede eller vernede kulturminner under vann etter, kulturminneloven § 9. Dette gjør de for å sjekke om det finnes kulturminner i området som enda ikke er kartlagt. Området de skal undersøke i denne omgang omfatter deler av Åkersvika som er innenfor planområde for dobbeltspor Sørli - Åkersvika. Det tidligere Sjøfartsmuseet skal også se etter rester av fiskeanlegg og fartøy på sjøbunnen. Eventuelle funn av kulturminner vil bli innrapportert til Hedmark fylkeskommune. 

Det er Fylkesmannen i Hedmark som har gitt tillatelse til registreringen. I tillatelsen er det stilt krav om at folk som ferdes i Åkersvika må gjøre dette på en hensynsfull måte. Registreringen skal gjennomføres innenfor et relativt kort tidsrom, og båt og utstyr skal rengjøres ved flytting.  Årsaken til at registreringen gjennomføres i november er blant annet hensynet til at naturverdier i reservatet skal bli minst mulig berørt.

Norsk Maritimt Museum (NMM) er den statlige aktøren som har ansvar for kulturminner under vann i Sør-Norge.