Nye løsninger gjennom Brumunddal

16. mars orienterte Jernbaneverket formannskapet i Ringsaker om status i arbeidet med dobbeltspor. Planleggingsleder Sverre Setvik presenterte blant annet forslag til riving av Amlund bru over Brumunda.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjon av mulig vegløsning sør for Brumunddal stasjon.

Etter en kort innføring i hva slags metodikk som ligger bak en konsekvensutredning, presenterte planleggingsleder for Sørli-Brumunddal, Sverre Setvik, siste nytt om arbeidet med planleggingen av nytt dobbeltspor gjennom Ringsaker kommune. Jernbaneverket har på grunn av flomhøyden på Brumunda valgt å gå videre med en høy løsning gjennom Brumunddal. Det medfører behov for blant annet å rive Amlund bru, og dermed endre vegsystemet mellom E6 og Brumunddal sentrum

- Vi må heve jernbanen slik at den blir flomsikker ved passering av Brumunda. Vi vil erstatte Amlund bru med en ny vegløsning inn mot Brumunddal som krysser under jernbanen. Dette mener vi blir en god løsning for Brumunddal sentrum og for det framtidige knutepunktet, sier Setvik.

Jernbaneverket har allerede vært i dialog med Statens Vegvesen om endringene i vegsystemet som følge av planlegging av dobbeltsporet, og har ikke fått noen motforestillinger mot det som er foreslått.

Jernbaneverket foreslår også å rette ut linjen inn mot stasjonen.

- Vi foreslår en linje inn mot stasjonen som på grunn av kravet til hastighet på framtidig dobbeltspor, blir rettere enn i dag. Utredningene som nå gjøres vil gi oss informasjon om hvilke konsekvenser dette vil få, sier Setvik.