«Nye Koigen» kan bli dobbelt så stort

Jernbaneverkets forslag til kulvert i Hamarbukta kan doble størrelsen på Koigenområdet. Området kan utvides østover med en fylling over og på utsiden av kulverten.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I denne illustrasjonen står man på Tjuvholmen og ser inn mot byen og en et nytt promenadeområde. Til høyre i bildet ser man deler av dagens stasjon.

Jernbaneverket har i alternativet med kulvert i korridor 1 foreslått å fylle igjen Hamarbukta. Dette nye arealet kan brukes til både bygninger og park. I tillegg kan Koigenområdet utfylles østover ved at man lager en fylling på utsiden av kulverten.

 - Vi har ikke vært så flinke til å kommunisere hvilke muligheter den nye kulverten gir for både Koigen og området rundt. Vi kan utvide området østover med en fylling på utsiden av kulverten. Da kan Koigen og strandområdet bli dobbelt så stort. Vi tror dette kan bli et attraktivt og spennende område for befolkningen i Hamar, sier planleggingsleder Sverre Setvik.

Med fylling på utsiden av kulverten kan det bli både plass til strand og friområder. Koigen kan bli omtrent dobbelt så stort som i dag hvis det utvides østover.

Nytt grønt areal
Når Hamarbukta fylles igjen kan det nye området benyttes til både byutvikling og rekreasjon. Bebyggelse med høy utnyttelsesgrad er begrenset til øst for Kirkegata-aksen. Vest for denne aksen kan det anlegges en ny park som binder Mjøsa og sentrum sammen. 

- Dette kan bli en fin «deling» av Hamarbukta med høy utnyttelse nærmest stasjonen og en parkmessig forbindelse mellom kvadratur/ny bebyggelse til Koigenområdet, sier Setvik.

Jernbaneverket har bedt kommunen om å samarbeide om høy utnyttelse av arealene nordøst for stasjonen, men det er opp til kommunen å bestemme nøyaktig hvordan de vil utnytte det nye arealet.

På siden til høyre kan du se eksempler på hvordan området rundt stasjonen kan utnyttes. Fire forskjellige modeller viser muligheter for en høy utnyttelse nærmest stasjonen og nye grøntområder med vannspeil.