Jernbaneverket åpner dørene

Representanter for næringsliv, skoler og barnehager strømmet inn i Stange rådhus da Jernbaneverket arrangerte «kontordag for inviterte». Det betyr at berørte parter får avsatt tid til å legge frem sine synspunkter og samtidig få mer informasjon.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

- Vi er glade for at vi ble invitert til å møte Jernbaneverket. Det er positivt at de arrangerer slike møter så vi kan få sagt hva vi er opptatt av, sa FAU-leder på Stange skole, Trond Enemo. Han hadde fått 45 minutters møtetid sammen med rektor på Stange skole og rektor på Stange ungdomsskole.

Alle tre var opptatt av hvordan den kommende InterCity-traseen kommer til å påvirke skolene, spesielt i anleggsfasen. Jernbaneverket stilte med fem representanter, pluss en fra kommunen.   

- Noen perioder blir mer støyende enn andre, men man kan for eksempel legge disse periodene til ferier, sa Marit Bjørke fra Jernbaneverket. Hun viste til et eksempel fra Ski, hvor de mest bråkete arbeidene ble lagt til sommerferien. I tillegg fortalte hun om en rekke avbøtende tiltak som kan gjøres for å redusere støy, både på skolens bygninger og i områdene rundt.

Planleggingsleder Sverre Setvik viser rektor på Stange ungdomsskole, Geir Mauseth, rektor på Stange skole, Helle Bjørnstad og FAU-leder Trond Enemo, hvor dobbeltsporet kommer til å gå i terrenget. Foto: Lisbet K. Botnen/JBV

Avgjørende med medvirkning
Jernbaneverket legger opp til stor grad av involvering av berørte parter underveis i prosessen. Selv om InterCity-utbyggingen fremdeles er i en tidlig fase, blir det etablert kontakt med forskjellige grupper.

- Først og fremst gjør vi dette for at de berørte skal ha mulighet til å stille oss spørsmål. Det er ikke alt vi kan svare på ennå, men vi forsøker å svare så konkret vi kan. I tillegg får vi ofte relevant faktainformasjon som det er viktig for oss å ha med videre i prosessen, sa Sverre Setvik, som er planleggingsleder for strekningen Sørli - Brumunddal.

Jernbaneverket har allerede gjennomført tilsvarende samlebåndsmøter med næringsliv og foreninger i Ringsaker, og for lag og foreninger på Hamar og i Stange

Medvirkning for barn og unge Barn og unge skal involveres i planleggingen av InterCity-utbyggingen. Jernbaneverket skal gjennomføre et opplegg for videregående skoler i løpet av våren, og informere i barn- og unges kommunestyrer i juni.

 

 

FAU-leder Trond Enemo var fornøyd med å få møte Jernbaneverket. Foto: Lisbet K. Botnen/JBV.Under møtet kom det frem mange gode ideer til mulig samarbeid mellom skolene og Jernbaneverket fremover, og skolene var godt fornøyd med informasjonen fra Jernbaneverket.

- Hvis man bare vet hva som skal skje på skolene i god tid før, kan man godta mye i en anleggsperiode. Dette er derfor en lovende start på et godt samarbeid, sa FAU-leder på Stange skole, Trond Enemo. der møtet kom det frem mange gode ideer til mulig samarbeid mellom skolene og Jernbaneverket fremover, og skolene var godt fornøyd med informasjonen fra Jernbaneverket.