Åpent informasjonsmøte 1. juni

I møtet presenterer Jernbaneverket anbefalt korridor, konsekvensutredningen og forslag til kommunedelplan for dobbeltspor på InterCity-strekningen Sørli-Brumunddal.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Møtet er åpent for alle og vil finne sted på Scandic Hotel på Hamar 1. juni kl. 18.00. Dørene åpnes kl.17.15.

 Jernbaneverket arrangerer et åpent møte på Hamar 1. juni. Foto: Hilde Lillejord/JBV.

 

Jernbaneverket oversender planforslaget til førstegangsbehandling i kommunene Stange, Hamar og Ringsaker 1. juni. Sentrale plandokumenter og rapporter vil publiseres på Jernbaneverkets nettside når anbefalingen er offentliggjort.

Velkommen til møte!