Høringsuttalelser og informasjonsmøter

Fra 1. juli til 16. september kan alle som vil sende innspill (høringsuttalelser) til planforslaget til Jernbaneverket.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det vil bli arrangert folkemøter og «åpne kontordager» i Hamar, Ringsaker og Brumunddal utover høsten. Foto: Hilde Lillejord, jbv.

Kommunestyrene i Stange, Hamar og Ringsaker har fattet vedtak om å legge forslag til kommunedelplan for dobbeltsporet jernbane Sørli-Brumunddal ut til offentlig ettersyn (høring).

Planforslaget og kommunenes saksframlegg finner du på nettsidene:

• hamar.kommune.no/jernbane
• ringsaker.kommune.no
• stange.kommune.no/jernbane

Planforslaget ligger også i trykt form på rådhusene og på bibliotekene i Hamar, Brumunddal, Moelv og Stange. Alt materiale ligger også på Jernbaneverkets hjemmeside under Sørli-Brumunddal.

Fra 1. juli til 16. september kan alle sende høringsuttalelser til Jernbaneverket med kopi til kommunen det gjelder.

Høringsuttalelser sendes skriftlig innen 16. september 2016 til:
Jernbaneverket Postboks 4350, 2308 Hamar/postmottak@jernbaneverket.no

Kopi sendes kommunene:
Hamar kommune Postboks 4063, 2306 Hamar/postmottak@hamar.kommune.no
Ringsaker kommune Postboks 13, 2381 Brumunddal/postmottak@ringsaker.kommune.no
Stange kommune Postboks 214, 2336 Stange/post@stange.kommune.no

Det vil bli arrangert folkemøter og «åpne kontordager» utover høsten. På åpne kontordager kan alle som vil møte opp for å snakke med representanter fra Jernbaneverket og stille spørsmål. Lag og foreninger vil bli invitert til egne særmøter med Jernbaneverket.

Folkemøter
25. august - Hamar - Scandic – Harven 1 og 2 – kl.18.00-21.00
30. august - Ringsaker - Teatersalen i Brumunddal – kl.18.00-21.00
31. august - Stange - Kommunestyresalen – kl.18.00-21.00

Særmøter med lag og foreninger (egne invitasjoner blir sendt ut)
16. august - Særmøter - Ringsaker – Møterom 1 i kommunebygget, Brugata 2, Brumunddal
17. august - Særmøter -Stange - Formannskapssal
18. august - Særmøter -Hamar – Jernbaneverket Stangevegen

Kontordager (alle som vil kan komme)
29. august - Åpen kontordag - Hamar – Infosenteret i Kulturhuset - Kl. 09.00 – 16.00
6. september - Åpen kontordag - Ringsaker – Møterom 1 i kommunebygget, Brugata 2, Brumunddal - Kl. 09.30 – 16.00
7. september - Åpen kontordag - Stange – Formannskapssal - Kl. 09.00 – 16.00