Folkemøter på Stange og Ringsaker

Kommunene Stange og Ringsaker har gjennomført folkemøter i samarbeid med Jernbaneverket.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

30. august inviterte Ringsaker kommune til folkemøte sammen med Jernbaneverket. Nytt dobbeltspor skal etter planen nå Brumunddal i 2026 og Moelv i 2028. En samlet koalisjon av grunneiere og oppsittere fra Furuberget til E6 er enige om at korridoren som er foreslått er til å leve med, men har levert flere forslag til forbedringer av traseen.

Temaer som engasjerte på møtet var både omformerstasjon og togparkering, dvs. hensetting av persontog. Jessnes slipper trolig ikke unna omformerstasjonen.

– Omformerstasjonen må ligge i Hamar-området og den eneste mulige plasseringen er på Jessnes. Det er her vi har muligheter til å koble oss til høyspentledningen. Ny omformerstasjon skal forsyne dagens enkeltsporet bane med strøm, og når dobbeltsporet er bygget må den også ha strømforsyning, sa Setvik.

Det er foreløpig ikke bestemt nøyaktig hvor omformerstasjonen vil ligge, og på hvilken side av sporet. Togparkeringen er under utredning for å se om det finnes andre arealer som ikke har vært vurdert.

Ønsker kulvert i Stange
Stange gjennomførte sitt folkemøte dagen etter Ringsaker. Det er bred enighet om traseen gjennom Stange kommune, men uenighet om detaljene i Ottestad.

Også i Stange var det lagt opp til at folk kunne snakke med både representanter for kommunen og Jernbaneverket ved flere ulike cafebord etter den formelle presentasjonen.

Mange var opptatt av at Jernbaneverket foreløpig bare har lagt inn en kulvert i Stange. Den er ved Rudolf Steiners veg, et stykke sør for Steinerskolen. Flere FAU-ledere ønsker lengre kulvert for å bevare sikkerheten i nærmiljøet. Politikerne i Stange kommune ønsker også en miljøkulvert ved Steinerskolen.

Jernbaneverket vil vurdere flere kulverter eller en lengre kulvert etter at høringsperioden er over.