Informasjonsmøter om nytt dobbeltspor

I november og desember inviterer Jernbaneverket til åpne informasjonsmøter om dobbeltsporet jernbane mellom Sørli og Brumunddal.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneverket skal ha informasjonsmøter i Stange, Hamar og Ringsaker i november og desember. Det første møtet er i Hamar 17. november. Foto: Hedda NossenJernbaneverket har i høst undersøkt forskjellige linjer innenfor korridorene som utredes for nytt dobbeltspor mellom Sørli og Brumunddal. Hensikten har vært å finne de beste alternativene innenfor hver korridor. I november og desember skal Jernbaneverket informere om arbeidet som er gjort så langt gjennom en rekke møter.

Informasjonsmøter
I disse møtene skal Jernbaneverket informere om hvilke alternativer som skal utredes videre i arbeidet med kommunedelplan med konsekvensutredning. Det blir også anledning til å stille spørsmål. Nedenunder finner du en oversikt over tid og sted for informasjonsmøtene:

Hva: Informasjonsmøte Hamar
Når: 17. november, kl. 18.00
Hvor: Hotell Scandic Hamar

Hva: Informasjonsmøte Ringsaker
Når: 25. november, kl. 18.00
Hvor: Fagerlund skole

Hva: Informasjonsmøte Stange
Når: 2. desember, kl. 18.00
Hvor: Stange rådhus, kommunestyresalen

Andre møter
I tillegg til informasjonsmøtene skal Jernbaneverket ha egne møter med politikere, næringsliv, foreninger, organisasjoner og andre interesserte. Hensikten med disse møtene er å informere bredt om det arbeidet som er gjort og få innspill til det videre utredningsarbeidet.

Rapport
Metoder for utredning og hvilke alternativer som skal utredes videre skal presenteres i en egen rapport. Rapporten offentliggjøres på Jernbaneverkets nettsider etter informasjonsmøtet 17. november.

Veien videre
Gjennom en rekke grundige registreringer og analyser (konsekvensutredning) skal alternativene innenfor hver korridor vurderes på lik linje. Arbeidet skal lede frem til en kommunedelplan der Jernbaneverket anbefaler én trasékorridor for det nye dobbeltsporet.

Kommunedelplanen skal legges frem for førstegangsbehandling og offentlig ettersyn (høring) i kommunene i perioden juni til september 2016, og vedtas av kommunestyrene desember 2016.