Fastsatt planprogram for Sørli-Brumunddal

Onsdag 17. juni behandlet kommunestyrene i Stange, Hamar og Ringsaker Jernbaneverkets forslag til planprogram for nytt dobbeltspor mellom Sørli og Brumunddal. Alle kommunene fastsatte planprogrammet i tråd med Jernbaneverkets forslag. I Hamar ble det også vedtatt et tilleggsforslag.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

InterCity-satsingen skal gi de reisende flere avganger og kortere reisetid. Nå er Jernbaneverket formelt i gang med kommunedelplan for de tre korridorene som er fastsatt i planprogrammet. Foto: Ingunn MonstadJernbaneverket er dermed formelt i gang med kommunedelplan og konsekvensutredning for de tre korridorene som er fastsatt i henhold til forslag til planprogram for Stange, Hamar og Ringsaker.

- Vi er glade for at vi nå har fastsatt planprogram i alle de tre kommunene. Det betyr at vi formelt er i gang med arbeidet med kommunedelplan og konsekvensutredning, sier prosjektdirektør Anne Siri Haugen.

- Vi har mange flinke fagfolk engasjert med å finne de beste løsningene innenfor hver av korridorene, og med å kartlegge og analysere konsekvenser. Vi skal sørge for at beslutningsgrunnlaget er godt  når trasekorridor skal velges høsten 2016, fortsetter hun.   

Kommunestyret i Hamar fastsatte planprogrammet med et tilleggsforslag: «Det forutsettes at H1 tar med seg utredning tunnel/senket alternativ, se kommunestyrevedtak fra 06.06.2012». Forslaget har tidligere vært vurdert og lagt bort som urealistisk blant annet på grunn av store tekniske utfordringer, høye kostnader og negative konsekvenser for naturverdier i Åkersvika naturreservat.

Jernbaneverket sendte i går brev til Hamar kommune om hvordan prosjektet vil jobbe videre med tilleggsforslaget (brevet finner du til høyre på denne siden). Her redegjøres det for at Jernbaneverket går i gang med kvalitetssikring av utredningsarbeidet som lå til grunn for at forslaget for nedsenket trasé gjennom Hamar stasjon ble lagt bort. Dersom kvalitetssikringen bekrefter at forslaget ikke er realistisk avsluttes arbeidet når rapporten er klar høsten 2015. Hvis det viser seg at forslaget er realistisk så skal Jernbaneverket diskutere veien videre med Hamar kommune.

– Dersom alternativet skal innarbeides i kommunedelplan med konsekvensutredning vil dette få store fremdriftsmessige konsekvenser for arbeidet med kommunedelplan i alle de tre kommunene. Vi vil også få en tilhørende forsinkelse av jernbaneutbyggingen, sier Anne Siri Haugen.

Kartet viser korridorene som er fastsatt i planprogram for nytt dobbeltspor mellom Sørli og Brumunddal. Illustrasjon: Jernbaneverket