Videre behandling av planprogrammet

Det kom inn 122 høringsuttalelser til planprogram for kommunedelplan for dobbeltspor på strekningen Sørli – Brumunddal. Sluttbehandling vil skje i kommunestyrene i Stange, Hamar og Ringsaker 17. juni.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjonsbilde fra Hamar stasjon

Jernbaneverket la ut planprogram for kommunedelplan for dobbeltspor Sørli – Brumunddal på høring 8.12.14 med høringsfrist 15.2.15.

I alt kom det inn 122 høringsuttalelser. Høringsuttalelsene kan du lese her.

Jernbaneverket vil sende planprogrammet og merknadsdokumentet til kommunene for behandling innen 6.mai, slik at sluttbehandling kan skje i kommunestyrene i Stange, Hamar og Ringsaker 17. juni.

Jernbaneverkets forslag til planprogram vil bli presentert for felles formannskapsmøte i de tre kommunene 6.mai på Hamar rådhus. Fra dette tidspunktet vil planprogrammet og merknadsdokumentet, som redegjør for høringsuttalelsene og hvordan de er tatt hensyn til, være offentlig.