Lansering av høringsutgave til planprogram Sørli-Brumunddal

Høringsutgaven av planprogrammet for Sørli-Brumunddal lanseres i Hamar 8. desember.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det blir lansering av høringsutgaven av planprogrammet for Sørli-Brumunddal i Hamar 8. desember.

Jernbaneverket er i sluttfasen med utarbeidelse av forslag til planprogram for kommunedelplan m/ konsekvensutredning for nytt dobbeltspor Sørli – Brumunddal.

I den forbindelse inviterer Jernbaneverket  til lanseringsmøte for forslag til planprogram for alle interesserte i kommunene Stange, Hamar og Ringsaker.

 

Lanseringsmøte

Lanseringsmøtet blir avholdt på Gregers 8. desember, kl.19.00

Adresse: Grønnegata 70, 2302 Hamar.

I møtet presenterer Jernbaneverket innholdet i det forslaget til planprogram som nå legges ut til høring, det vil si:

• hvilket oppdrag Jernbaneverket har fått
• hvilke alternativer som foreslås utredet i kommunedelplanen
• hvilke metodikk som skal brukes for å sammenlikne og velge mellom alternativene
• hvordan medvirkning og samarbeid i arbeidet med kommunedelplanen skal fungere. 
• planprogrammet, med forutsetninger, mål og utredningskorridorer.

Det vil bli åpnet opp for korte kommentarer og spørsmål.

Høringsutgaven av planprogrammet blir lagt ut til offentlig ettersyn og publisert på denne siden samtidig som lanseringsmøtet avholdes 8 desember, kl.19.00 

 

Informasjonsdager

I høringsperioden avholdes egne informasjonsdager i de tre kommunene. Jernbaneverket er tilgjengelige for spørsmål til høringsutgaven til planprogram i de tre kommunene på følgende datoer:

15.12 Hamar, Torghjørnet kjøpesenter kl. 14.00 - 18.00

17.12 Ringsaker, kommunebygget i Brumunddal, kl. 14.00 - 18.00

17.12 Stange, rådhuset  kl. kl. 14.00 - 18.00