Grunnboringer i Åkersvika, Hamar og Stange

Jernbaneverket er godt i gang med grunnboringer i Åkersvika. Dataene som samles inn om grunnforholdene skal brukes i arbeidet med kommunedelplan for nytt dobbeltspor på strekningen Sørli-Brumunddal.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

For å ta mest mulig hensyn til trekkfuglene i området starter vi arbeidet med grunnboringene i Åkersvika først. Intensjonen vår er å avslutte undersøkelsene før trekkfuglene kommer tilbake. Deretter fortsetter undersøkelsene i Hamar og Ottestad.

Grunnlaget for boringen er høringsutkast til planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for Sørli-Brumunddal i kommunene Stange, Hamar og Ringsaker. Grunnundersøkelsene blir et viktig faktagrunnlag for valg av tekniske løsninger i utarbeidelse av kommunedelplan.

- Dette er grunnboringer i forbindelse med tidlig planfase. Når man etter vedtatt kommunedelplan har en smalere trasekorridor, kan det bli aktuelt å supplere disse grunnboringene med mer detaljerte undersøkelser, opplyser planleggingsleder Harald Monsen i Jernbaneverket.

- Vi trenger informasjon om grunnforhold og stabilitet også godt utenfor de områdene som kan bli direkte berørt av planlagt trasé og byggearbeider, og det er derfor ingen direkte sammenheng mellom borepunktene og den fremtidige plasseringen av dobbeltsporet. Endelig trasekorridor skal fastsettes gjennom arbeidet med kommunedelplan, fastslår Harald Monsen.

Kontakter grunneiere
Grunnundersøkelsene utføres for Jernbaneverket av firmaet Norconsult Fältgeoteknik AB. Gjennom våren 2015 vil det bli gjennomført undersøkelser på strekningen Ottestad-Hamar. I forkant av boringene kontaktes de aktuelle grunneierne og avtale inngås før undersøkelsene starter.

I forbindelse med planlegging, prosjektering og bygging av det nye dobbeltsporet vil det bli gjennomført flere runder med grunnundersøkelser på hele strekningen Sørli-Brumunddal for å sikre godt grunnlag for gjennomføringen av prosjektet.