Forslag til planprogram for Sørli - Brumunddal presentert

Jernbaneverket presenterte 4.juni forslag til planprogram som er sendt til kommunene Stange, Hamar og Ringsaker i Teatersalen i Brumunddal for ca. 50 fremmøtte.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Planprogrammet skal behandles og fastsettes av kommunestyrene i de tre kommunene 17.juni. Planleggingsleder Sverre Setvik informerte i møtet om Jernbaneverkets reviderte forslag og hvordan alle høringsuttalelsene er behandlet. Samfunnsplanlegger Ole Roger Strandbakke fra Ringsaker kommune orienterte om rådmannens innstilling, hvor kommunen støtter forslaget til oversendte planprogram fra Jernbaneverket.

Det kom mange spørsmål om hvorfor Jernbaneverket ikke har tatt med andre utredningskorridorer videre i planleggingen. Foto: Arnt Nyborg

Mange spørsmål fra salen
Det kom mange spørsmål om hvorfor Jernbaneverket ikke har tatt med andre utredningskorridorer videre i planleggingen. Jernbaneverket mener at kunnskapsgrunnlaget er godt nok til å avvise andre alternative utredningskorridorer.

-Vi mener utredningskorridoren gjennom Ringsaker gir et godt grunnlag for å finne gode løsningen for dobbeltsporet sier planleggingsleder Setvik.