Plan- og dokumentarkiv

På denne siden finner du planer, utredninger og dokumenter for strekningene Kleverud-Sørli og Sørli-Åkersvika.

I dag er hele strekningen gjennom Stange kommune samlet i ett prosjekt for å sikre parallell utbygging, noe som gir synergier og mer jernbane for pengene. Strekningen er planlagt å tas i bruk i 2027.

Sørli-Åkersvika

Dette er lenken til all dokumentasjon knyttet til planprosessen for delstrekningen Sørli-Åkersvika:
Plan- og dokumentarkiv for Sørli-Åkersvika

Kleverud-Sørli

Planprosessen for denne strekningen har foregått fordelt på parsellene Kleverud-Espa og Espa-Sørli. Dette er senere blitt prosjektet Kleverud-Sørli.

Vedtatt reguleringsplan (2016)
Vedtatt reguleringsplan Espa-Sørli

Forslag til reguleringsplan (2016)
Forslag til reguleringsplan med tilhørende dokumenter


Kontakt oss hvis du er interessert i noe av materialet under:


Kommunedelplanen (2009)
Planprogrammet
Kommunedelplanen i Stange kommune
Referanse- og plandokumenter

Reguleringsplan for Fellesprosjektet E6-Dovrebanen (2010)
Reguleringsplanen i Stange kommune (inkl. strekningen Kleverud-Espa)
Oversiktskart
Tegninger Stange