Arkiv anskaffelser

Nedenfor finner du oversikt over hvilke anskaffelser som har vært lyst ut i utbyggingsprosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika. Se også egen side for anskaffelser for å finne utlysninger som ligger ute i markedet samt annen informasjon knyttet til anskaffelser i prosjektet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

KSÅ-5 Rådgiverkontrakt

Bane NOR inviterer leverandører til prekvalifisering for deltakelse i konkurransen om rådgivningskontrakt for Kleverud-Sørli-Åkersvika. Fristen er 22. oktober 2020, kl. 1200. 

Vi gjør oppmerksom på at konkurransegrunnlaget er endret fra tidligere utlysning.

Oslo, 24. september 2020

Kunngjøring i Doffin
Kunngjøring i TED

Planlagt oppstart mars 2021.

________________________________

 

Oppdatert 24.08.2020:
NY FRIST ER 24. SEPTEMBER 2020, kl. 1200

KS-2 Tangenvika jernbanebru

Bane NOR inviterer leverandører til prekvalifisering for deltakelse i konkurransen om totalentreprisen for Tangenvika jernbanebru. Fristen er 15. september 2020, kl. 1200. 

Oslo, 20. juli 2020

Kunngjøring i Doffin
Kunngjøring i TED

Oppstart 01.09.2021

Les mer om kontrakten  

_______________________________

 

Re-start av konkurranser

Vi gjenopptar konkurransene om entreprisene på strekningen Kleverud-Sørli. Det betyr at invitasjon til prekvalifisering for Tangenvika jernbanebru, Hestnestunnelen og rådgiverkontrakt igjen settes ut i markedet.

Prekvalifisering for KS-2 Tangenvika jernbanebru vil starte i uke 30. Fristen for å levere søknad om prekvalifisering vil bli 15. september 2020.

Oppdatert plan for prekvalifisering for KS-1 Hestnestunnelen og KSÅ-5 Rådgiverkontrakt vil komme over sommeren.

Oslo, 2. juli 2020

________

 

Avlyser konkurranser med umiddelbar virkning

Bane NORs utlyste konkurranser om bygging av Tangenvika jernbanebru og rådgiverkontrakten i prosjektet Kleverud-Åkersvika på InterCity-strekningen Dovrebanen avlyses med umiddelbar virkning. Likeledes avlyses den kommende konkurransen om bygging av Hestnestunnelen.

Oslo, 16. mars 2020

Som følge av de ekstraordinære tiltak som myndighetene i hele Europa har iverksatt i forbindelse med Covid-19 viruset, har det oppstått en betydelig usikkerhet knyttet til gjennomføring og fremdrift for pågående prosjekter i Bane NORs prosjektportefølje. Dette innebærer blant annet at Bane NOR gjør løpende vurderinger av hvilke anskaffelsesprosesser som skal ferdigstilles, settes på vent eller avlyses.  

Vi ser oss dessverre nødt til med umiddelbar virkning å avlyse konkurransen som gjelder entreprise KS-2 Tangenvika jernbanebru og KSÅ-5 Rådgiverkontrakt. En beslutning om ny utlysning av konkurransen, vil tidligst kunne foreligge etter at det er etablert fullstendig kunnskap om konsekvenser denne ekstraordinære situasjonen får for Bane NORs prosjektportefølje.

Den kommende utlysningen av konkurransen om bygging av KS-1 Hestnestunnelen utsettes også av samme grunn.

Vi er svært lei oss for denne situasjonen og ønsker alle interessenter velkommen tilbake i våre prosjekter når situasjonen tillater det.


Dette er anskaffelsene som nå er avlyst:

KS-1 Hestnestunnelen

Kunngjøring Q1 2020
Kunngjøring i Doffin
Kunngjøring i TED

  • Kontraktsignering februar 2021
  • Oppstart april 2021

Les mer om kontrakten

KS-2 Tangenvika jernbanebru

Bane NOR inviterer leverandører til prekvalifisering for deltakelse i konkurransen om totalentreprisen for Tangenvika jernbanebru. Fristen er 3. januar 2020, kl. 1200. Se nyhetssak her.

Kunngjøring i Doffin
Kunngjøring i TED

  • Kontraktsignering desember 2020
  • Oppstart mars 2021

Les mer om kontrakten

KSÅ-5 Rådgiverkontrakt

September 2019
Bane NOR har lagt ut invitasjon på Doffin til prekvalifisering for ny rådgiverkontrakt for Kleverud-Sørli-Åkersvika. Bane NOR har valgt å opprette et datarom der utført prosjektering på prosjektet ligger tilgjengelig. Dette gjøres for å gi tilbyderne et bedre grunnlag og for å utligne eventuelle fordeler som eksisterende leverandører på rådgivertjenester til prosjektet ville kunne ha.

Konkurransen vil ikke gi mulighet til å by på deler av leveransen, selv om Bane NOR tidligere vurderte å åpne opp for dette. Bakgrunnen er at det vil medføre for stor risiko og ulempe både for markedet og i gjennomføring av konkurransen i forhold til fordelen det vil gi.

August 2019
Prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika vil sette ut en konkurranse om ny rådgiverkontrakt. Den vil i hovedsak omfatte:

  • Assistanse til utarbeidelse av konkurransegrunnlag for jernbaneteknikk (utførelseskontrakter i henhold til NS-8405) og underbygning i dagsone (totalentrepriser, NTK-15).
  • Faglig styrking av byggherreorganisasjonen for oppfølging av byggearbeidene.
  • Assistanse til FDV og sluttdokumentasjon for prosjektet.
  • Arbeidet utføres i tett samarbeid med byggherren, som et integrert team. Det vil si stor grad av samlokalisering.
  • Prosjektering av byggeplan for signal utføres av en annen kontrakt.

Kontrakten er planlagt som en rammeavtale som kan forlenges med opsjoner og vil kunne vare ut hele prosjekttiden til Kleverud-Sørli-Åkervika. Totalt volum, om alle opsjoner utløses, er estimert til 100-300 millioner NOK. Det vurderes å gi mulighet for å by på deler av kontrakten, enten jernbanetekniske fag, underbyggingsfag eller begge deler.

Ytterligere informasjon om kontraktstrategien og kontrakter vil bli gjort tilgjengelig innen kort tid.