Gi innspill

Her kan du lese mer om planprosessen, og hvordan du kan komme med innspill og kommentarer til Bane NOR.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Planleggingsleder Sverre Setvik svarer på spørsmål fra engasjerte deltakere på informasjonsmøte i Hamar. Foto: Hedda Nossen

Deltakelse gir bedre planer
Det er ikke mulig for oss i Bane NOR å vite alt om lokale forhold. Derfor vil vi gjerne at de som er berørt av, eller interessert i en utbygging, kommer med innspill. Vår erfaring er at vi får bedre planer når kommuner, offentlige etater, grunneiere og andre aktivt er med i planprosessen.

Ønsker innspill
Når et jernbaneanlegg skal bygges, er det kommunepolitikerne som vedtar endelig jernbanetrasé, og detaljlerte løsninger. Politikerne gjør vedtak på grunnlag av vurderinger og anbefalinger fra Bane NOR - og offentlige høringer. Bane NOR anbefaler, politikerne beslutter. For å få til en best mulig plan uten for mange endringer, ønsker vi derfor innspill så tidlig som mulig.

Bane NOR arrangerer møter med organisasjoner, lag og foreninger som får komme med innspill og opplysninger direkte til planleggerne. Med jevne mellomrom avholder  Bane NOR også åpne møter. Disse vil bli annonseres på våre nettsider, i lokalpressen og på facebook.

Hvordan dere kan engasjere dere i planprosessen

  • I de åpne møtene får du informasjon om status i planarbeidet og de aktuelle korridorene som utredes.
  • Følg oss gjerne på Facebook og nett, for å få med siste informasjon om prosjektet.
  • Bruk gjerne lokale organisasjoner, lag og foreninger som "kanaler" for dine innspill.
  • Publikum kan uttale seg direkte til Bane NOR når planer kommer på høring. Alle innspill i høringsperioden blir samlet, vurdert og besvart etter høringsperidens slutt (merknadsbehandling). Les mer om planprosessen her og når du kan komme med innspill til Bane NOR gjennom høring (offentlig ettersyn) av planene.