Oppstart av reguleringsarbeid på Hamar

Som følge av det godkjente meklingsresultatet på Hamar varsler Bane NOR oppstart av reguleringsarbeid mellom Hamar stasjon og Åkersvika. Reguleringsplanen skal etter planen være klar i 4. kvartal 2022.

Varselet er i henhold til plan- og bygningsloven §12-8, og skal gjelde området fra vestsiden av Hamar stasjon langs eksisterende jernbane til Åkersvika i øst (se kart).

Innspill

Frist for innspill til planarbeidet er satt til 20.08.21. Innspill kan sendes til postmottak@banenor.no, eller som brev til Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar. Vennligst merk innspillet «Oppstart Åkersvika-Hamar stasjon».

Det forventes at førstegangsbehandling og høring av reguleringsplanen vil skje våren 2022. Endelig vedtak er forventet før jul i 2022.

Lurer du på hvordan du skriver et høringsinnspill? Les gjerne vår informasjon om dette.

Stort behov for oppgradering av stasjonen

- Det er allerede i dag et stort behov for oppgradering av infrastrukturen på Hamar stasjon og utsiktene til et forbedret togtilbud om noen år gjør at dette behovet vil øke ytterligere. Vi følger nå opp meklingsavtalen, som er godkjent av Hamar kommunestyre, og skal nå legge til rette for en bedre utnyttelse av Hamar stasjon og de nærliggende områdene, sier prosjektsjef Lars Eide.

Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge grunnlaget for en utbedring og modernisering av infrastrukturen ved dagens Hamar stasjon, slik at det er mulig å håndtere flere tog som følge av dobbeltsporutbygging. Det legges til rette for å kunne bygge dobbeltsporet helt fram til Hamar stasjon.

Reguleringen vil avklare og avgrense jernbanearealene opp mot byutviklingsarealene ved Hamar stasjon og langs jernbanesporene, for å gi en forutsigbar utvikling av området. Tilgrensende areal til byutvikling vil detaljeres i egne reguleringsplaner.

Medvirkningsportal og informasjon om planarbeidet

Nærmere informasjon om planprosessen finner du også på Hamar kommunes nettsider.

Det er utarbeidet en kart- og medvirkningsportal med informasjon om planområdet og planarbeidet som skal gjennomføres. I portalen kan du gjøre deg kjent med prosjektet, se hva som skal reguleres og du har mulighet for å sende inn dine innspill til planarbeidet. Portalen vil bli oppdatert i løpet av planprosessen.