Velkommen til åpne møter

Tirsdag 14. januar går startskuddet for en rekke informasjonsmøter i perioden kommunedelplanen for utbygging av dobbeltspor gjennom Hamar er ute på høring. Fristen for å gi innspill er 14. februar 2020.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Hamar kommune arrangerer sammen med Bane NOR flere åpne møter i forbindelse med planarbeidet knyttet til utbyggingen av dobbeltspor fra Åkersvika til Brumunddal. Nedenfor ser du de ulike arrangementene du kan oppsøke hvis du er interessert.

Du kan få mer informasjon ved å gå inn på InterCity Dovrebanen.

Det ligger mer bakgrunnsinformasjon på Hamar kommunes hjemmeside. Du kan også lese mer om kommundelplanen her.

Det er Hamar kommune som er mottaker av høringsinnspillene. Høringsinnspill merkes "høringsuttalelse dobbeltspor" og sendes på e-post til: postmottak@hamar.kommune.no   

14. januar – folkemøte om dobbeltsporet jernbane gjennom Hamar
Dørene åpner kl. 1800. Programmet starter kl. 1830 og avsluttes innen kl. 2100.

Møtet holdes i Hamar kulturhus, Kirsten Flagstad-salen, Torggata 100. Arrangementet vil også bli strømmet. Det blir lagt ut lenke på Bane NORs facebook-side og kommunens nettsider.

Det blir innledninger og presentasjon av planen samt mulig å stille spørsmål til Bane NOR. 

21. januar – bylab Hamar tema: anleggsfasen
Åpen kontordag fra kl. 1600 til kl. 1800.

Bane NOR er tilgjengelig for å svare på spørsmål du måtte ha om utbyggingen og har med ekspertise på anleggsfasen.

Fra kl. 1800 til kl. 1900 blir det innledning om anleggsfasen. Bylaben stenger kl. 2000.

22. januar – folkemøte om togparkering på Skattumshagan
Dørene åpner kl. 1800 og programmet varer fra kl. 1830 til kl. 2100.

Bane NOR orienterer og det blir mulig å stille spørsmål.

Se også informasjon på velforeningens Facebook-side.

28. januar – bylab Hamar: tema ungdomsdag
Åpen kontordag fra kl. 1600 til kl. 1800.

Bane NOR er tilgjengelig for å svare på spørsmål du måtte ha om utbyggingen og har med ekspertise på byutvikling og miljø.

Fra kl. 1800 til kl. 1900 blir det innledning om byutvikling og miljø. Bylaben stenger kl. 2000.

4. februar – bylab Hamar: tema byutvikling og mobilitet
Åpen kontordag fra kl. 1600 til kl. 1800.

Bane NOR er tilgjengelig for å svare på spørsmål du måtte ha om utbyggingen og har med ekspertise på byutvikling og mobilitet.

Fra kl. 1800 til kl. 1900 blir det innledning om byutvikling og mobilitet. Bylaben stenger kl. 2000.

Velkommen skal du være!