Høringsuttalelsene er til behandling

Det er kommet 181 høringsuttalelser til planforslaget for dobbeltspor gjennom Hamar, og flere offentlige instanser med innsigelsesmyndighet har lagt inn innsigelser.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Nå gjennomgår Hamar kommune og Bane NOR alle uttalelsene og gjør nødvendige justeringer før saken behandles i Hamar kommunestyre i slutten av mai.

Vi gjør også oppmerksom på at alle høringsuttalelser vil bli kommentert i et "merknadsdokument" som legges fram i forbindelse med sluttbehandlingen.

Les høringssvarene og mer om dette på Hamar kommunes hjemmeside.