Plassering av jernbanestasjonen påvirker ikke togtilbudet langs Rørosbanen

Vi ser i media at det hevdes at en stasjon ved Vikingskipet i Hamar gir Østerdølene et bedre togtilbud. Et valg av en stasjon ved Vikingskipet i Hamar vil ikke påvirke togtilbudet langs Rørosbanen. En variant av en stasjon i øst kan i framtiden utvikles slik at man får direktetog mellom Oslo og Elverum hvis staten bevilger penger til utredning og bygging.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bildet er tatt av Bane NOR på et orienteringsmøte i Bylab i januar 2020.

-  Dersom en togpendel mellom Oslo og Elverum blir etablert en gang i framtida, vil de som for eksempel reiser med tog fra Rena til Hamar få et togbytte på Elverum som de ikke har i dag. Dette er ikke en del av InterCity fra Oslo til Lillehammer. Hvis Østerdølene skal til Oslo med denne togpendelen vil de få ett bytte akkurat som i dag, men på Elverum og ikke på Hamar. Hvis de skal til Lillehammer får de to bytter istedenfor ett, sier prosjektsjef Lars Eide i Bane NOR.

De som vil ha mest nytte av en eventuell togpendel mellom Oslo og Elverum, er de som reiser fra Elverum og skal til Oslo. De får direktetog uten bytte med Elverumspendel og stasjon i øst. Skal de fra Elverum via Hamar og nordover, vil de måtte bytte tog på Hamar med en stasjon i øst. En stasjon i vest gir mulighet for direktetog fra Elverum til Lillehammer uten bytte.

Det er flere forhold som må på plass for at endrete togpendler skal kunne realiseres.

-  For å kunne ha et vesentlig bedre og raskere togtilbud til Østerdalen, må man på denne strekningen utbedre tre kryssingsspor mellom Hamar og Elverum, etablere togparkering nær Elverum stasjon og elektrifisere Rørosbanen nord for Elverum, og ikke bare Hamar-Elverum-Kongsvinger som kan bli realisert om noen år. Ikke noe av dette er prioritert i gjeldende Nasjonal transportplan, og det vurderes ligge langt fram i tid, sier prosjektsjefen.

I framtida er selvsagt alt mulig bare man bruker nok penger på det. Årsaken til at Bane NOR ikke synes en direktependel mellom Elverum og Oslo er smart, er for det første at vi mener stasjonen ved Vikingskipet er feil plassert i forhold til å få flest mulig gående, syklende og kollektivreisende. Som reisende til en stasjon i øst får også mange reisende som i dag kan gå fra stasjonen til arbeidsplasser og kulturtilbud i sentrum lengre veg. Fra en eventuell stasjon i øst vil mange i stedet gå 10-12 minutter før de er i dagens sentrum, eller ta en matebuss og deretter gå til arbeidsplassen eller kulturtilbudet. Altså vil situasjonen i Hamar bli mer som den i Elverum med tanke på gangavstand fra tog til sentrum.

-  I tillegg krever en øststasjon med mulighet for pendel til Elverum en stasjon med flere jernbanetekniske funksjoner som gjør at stasjonen blir lenger og tar mer av sårbare naturvernområder i Åkersvika og Flagstadelva. I 2016 var dette en av hovedårsakene til at alternativet ved Vikingskipet ikke kunne velges og at saken måtte utredes på nytt, påpeker Eide.

For Østerdølene vil dagens stasjonsplassering eller ny stasjon ved Vikingskipet ha marginal betydning. Noen har fordel av dagens plassering og andre har fordel av øst. Det avhenger av hvor man skal. Til slutt kan det være greit i minne om at i framtida blir togbytter på Hamar enklere siden det vil gå 3-4 tog per time sørover langs Dovrebanen allerede i 2026, og tilbudet nordover blir også bedre.