Populært folkemøte i kulturhuset

Andre tirsdagen i januar var det lokalt folkemøte om nytt dobbeltspor gjennom Hamar.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Denne gang var det Hamar kommune i samarbeid med Bane NOR som arrangerte og informerte. Og oppmøtet var bra, riktig nok med en klar overvekt av menn over 50.

Du kan se videoopptak av folkemøtet her.

Presentasjonen på møtet ligger her.

Før jul kom Bane NOR med sin anbefaling om å beholde dagens stasjon i vest. Samtidig varslet det statlige foretaket mulig innsigelse mot de to alternativene som er utredet i øst. Med dette som utgangspunkt var det mange som kom for å høre Bane NORs prosjektsjef Lars Eide (Foto: Bane NOR) utdype jernbaneforetakets vurderinger i Kirsten Flagstad-salen i byens kulturhus.

Jernbanesaken på Hamar sporet av før jul i 2016. Også den gang var meningene delte. I inneværende runde har Bane NOR gått dypere ned i øst-alternativene. Kommunestyret skal si hva de mener om øst eller vest i mai. Nå er det høringsperiode fram til 12. februar. I den forbindelse er det  møter lokalt slik det var denne tirsdagen.

Reviderte illustrasjoner
Ordfører Einar Busterud ønsket velkommen, og dro de lange linjene tilbake til 1800-tallet, og landets første jernbanestrekning nordover fra Christiania. I 1884 kom toget til Hamar. Deretter la ordføreren vekt på at man denne gang har fått et godt gjennomarbeidet planmateriale, vesentlig bedre enn i forrige runde. Busterud understreket at det er fordeler og ulemper med begge trasevalgene. Han viste også til viktigheten av medvirkning, og de mange leserbrevene i avisene, innlegg som vitner om sterkt engasjement.

Ettersom jernbanesaken nå er Hamar kommunes prosess, var det naturlig å gi ordet til kommunedirektør Christl Kvam, som orienterte om fremdrift og høring. Kvam snakket også om plasseringen av det nye sykehuset i Innlandet, som hun mener hører med i det samme bildet. Lokaliseringen av sykehuset skal avgjøres denne våren.

Etter Kvam kom Bane NORs prosjektsjef Lars Eide med sin orientering. Denne gang med flere reviderte illustrasjoner slik at folk bedre kan forstå hvordan det ferdige tiltaket vil se ut. Han snakket om InterCity-korridorene på Østlandet, at mjøsbyene skal knyttes tettere sammen, tiltaket i øst og vest – og samfunnsøkonomisk analyse, pluss en hel del andre forhold. Å planlegge jernbane er komplisert, så variablene er mange. Klima og kostnader blir stadig viktigere.

Deretter ble det åpnet for spørsmål fra salen. Denne runden bød ikke på noen store overraskelser. Både temaene og spørsmålene var kjent fra før, men slik er det i denne type demokratiske prosesser. Folk har mange spørsmål de vil ha svar på om stort og smått. Bane NORs rådgiver, Rambøll-Sweco, stilte i den forbindelse med et knippe eksperter som kunne svare mer detaljert på det som kom av tekniske spørsmål denne kvelden.

Spørsmål om bygging
Noe av det mer interessante på tampen av folkemøtet var sluttappellen til ordfører Einar Busterud. Der pekte han på kostnadsfokuset som ligger inne i gjeldende Nasjonal transportplan. Ordføreren sa at like viktig som trasevalg, er spørsmålet om dobbeltsporet faktisk blir bygget. Busterud ba folk reflektere over dette poenget, og særlig politikerne lokalt som skal stemme over øst eller vest til våren.