Kommunedelplanen til politisk sluttbehandling

Kommunedirektøren på Hamar har oversendt kommunedelplanen for dobbeltspor gjennom Hamar til politisk behandling. Formannskapet behandler saken 3. juni og kommunestyret tar den endelige avgjørelsen 24. juni. 

Som en del av den politiske behandlingen er det utarbeidet et merknadsdokument med svar på alle innspill om er kommet i høringsperioden. Det er også laget et illustrasjonshefte.

Du finner all dokumentasjon i saken når du går inn på Hamar kommunes møtekalender, velger formannskapsmøte 3.6 og deretter saken om kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar - sluttbehandling (PS 163/20).


Vi har lenket direkte til kommunens saksfremlegg, planbeskrivelsen, merknadsdokumentetillustrasjonsheftet og Bane NORs oversendelsesbrev.