Orienterte om vest

Ettersom det har vært mye snakk om en mulig øst-løsning for dobbeltspor gjennom Hamar, er det relativt lenge siden Bane NOR har sagt noe om status for arbeidet med vest.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Dette var bakgrunnen for at prosjektsjef Lars Eide (bildet) var invitert til å orientere formannskapet om status. Denne gang var det altså en eventuell utbygging i vest som var tema. Foto: Bane NOR.

Eide sa imidlertid litt om øst også ved denne anledningen, nemlig at varslingsgrensen er utvidet. Mer konkret gjelder dette ny alternativ linje over Børstad, vest for dagens hovedalternativ i øst. Se vedlagte innledning med tilhørende illustrasjoner.

Mjøsa
Kontakten med Mjøsa var ellers et sentralt tema. Men også utfordringene ved å bygge i vest. Høyden på kulverten, og hvor dypt dobbeltsporet kan gå, etter at toget har forlatt Hamar stasjon, på veg nordover. Her setter det jernbanetekniske regelverk noen begrensninger. 

Lars Eide redegjorde også for byutviklingsarealer på Espern, Strandsonen og Tjuvholmen. Bane NOR får en meter vann over kulverten i Hamarbukta. Se igjennom powerpointen for å se utviklingen fra 2016, og hvordan man nå har oppnådd dette.